Maandelijks archief: januari 2016

Eigendom van Pleyn ’68

voorkant brochureIn 2015 is de Stichting Buurthuis Groenendijk opgericht.  Eind van dat jaar hebben zij het pand Rijndijk 92 aangekocht van de Parochie H. Thomas.

Dat is gelukt met de steun van 54 buurtbewoners of andere instellingen. Dat ging natuurlijk niet vanzelf. Om iedereen te informeren werd allereerst een brochure gemaakt. Ook een bijlage vraag & antwoord met de belangrijkste vragen ten aanzien van het uitlenen en de mogelijke aftrek van de inkomstenbelasting van een zogenaamde ANBI gift.

In december 2015 is met elke deelnemer een leenovereenkomst en een overeenkomst periodieke gift gesloten.

De feitelijk overdracht van het eigendom vond plaats op 17 december 2015,  de Groene Hart Koerier plaatste daarover een artikel.  Het mooie nieuws was ook te lezen in het Witte Weekblad en in het Algemeen Dagblad.

De exploitatie van het gebouw blijft ongewijzigd in handen van de Stichting Pleyn 68.  De huur wordt voortaan niet meer aan de parochie betaald maar aan de Stichting Buurthuis Groenendijk. Beide besturen gaan de komende tijd overleggen over mogelijke verbetering van de exploitatie en onderhoud/verduurzaming van het pand.