Stichting Buurthuis Groenendijk

voorkant brochureIn 2015 is de Stichting Buurthuis Groenendijk opgericht.  Eind van dat jaar hebben zij het pand Rijndijk 92 aangekocht van de Parochie H. Thomas.

Dat is gelukt met de steun van 54 buurtbewoners of andere instellingen. Dat ging natuurlijk niet vanzelf. Om iedereen te informeren werd allereerst een brochure gemaakt. Ook een bijlage vraag & antwoord met de belangrijkste vragen ten aanzien van het uitlenen en de mogelijke aftrek van de inkomstenbelasting van een zogenaamde ANBI gift.

In december 2015 is met elke deelnemer een leenovereenkomst en een overeenkomst periodieke gift gesloten.

De feitelijk overdracht van het eigendom vond plaats op 17 december 2015,  de Groene Hart Koerier plaatste daarover een artikel.  Het mooie nieuws was ook te lezen in het Witte Weekblad en in het Algemeen Dagblad.

De exploitatie van het gebouw blijft ongewijzigd in handen van de Stichting Pleyn 68.  De huur wordt voortaan niet meer aan de parochie betaald maar aan de Stichting Buurthuis Groenendijk. Beide besturen gaan de komende tijd overleggen over mogelijke verbetering van de exploitatie en onderhoud/verduurzaming van het pand.

Wist u dat Stichting Buurthuis Groenendijk (net als stichting Pleyn 68) een ANBI stichting is?

Doelstelling van de stichting

Het doel van de stichting is het in stand houden, waaronder inbegrepen de aankoop, het onderhouden en verbouwen van het buurthuis Groenendijk gelegen aan de Rijndijk 92 te Hazerswoude-Rijndijk en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het aangaan van leningen bij diverse instanties en natuurlijke personen, waaraan de rente jaarlijks door deze instanties en personen wordt/kan worden geschonken aan de stichting en verder door het laten exploiteren en laten onderhouden door de huurder van het buurthuis.

Contactgegevens

Naam:  Stichting Buurthuis Groenendijk

RSIN:    8556.39.489

Adres:  Rijndijk 92, 2394AJ Hazerswoude-Rijndijk

E-mail:  gebouw@pleyn68.nl

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • G.H.M. Oostdam – Voorzitter
  • R.J.T Wesselingh – Penningmeester/Secretaris
  • T.B. de Boer – Lid

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van Stichting Buurthuis Groenendijk ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden of vacatiegeld. Onkosten kunnen in overleg gedeclareerd worden bij de penningmeester. Hiernaast heeft de stichting geen personeel in dienst. Alle werkzaamheden worden dan ook volledig door onbetaalde vrijwilligers gedaan.

Jaarverslagen

Jaarverslag SBG 2016-2017

Jaarverslag SBG 2017-2018

Jaarverslag SBG 2018-2019

Jaarverslag SBG 2019-2020

Jaarverslag SBG 2020-2021

Jaarverslag SBG 2021-2022

Jaarverslag SBG 2022-2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *