ANBI

Naam:  Stichting Pleyn 68

RSIN:     0051.54.674

Adres:  Rijndijk 92, 2394AJ Hazerswoude-Rijndijk

E-mail:  pleyn68@hotmail.com

Doelstelling

De stichting heeft als doel:

a)      Het bevorderen van de lokale sociale cohesie en welzijn door het organiseren van diverse activiteiten en evenementen voor alle leeftijdsgroepen op cultureel en maatschappelijk gebied, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: muziek, cabaret, toneel, gezelligheidsspelletjes en informatieavonden.

b)      Het ondersteunen van en samenwerken met andere (plaatselijke) instellingen met betrekking tot het organiseren van bovengenoemde activiteiten en andere culturele en sociale initiatieven.

c)       Het beheren en exploiteren van ruimte(n), welke voorzien in de behoeft met betrekking tot het houden van activiteiten van plaatselijke verenigingen, stichtingen en andere instellingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied.

En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan

Bestedingsbeleid

Naast allerlei vaste lasten (huur, energie, etc.) aan het betrokken gebouw van stichting Pleyn ’68 zijn de uitgaven van de stichting zijn voornamelijk gericht op het onderhouden en verbeteren van het gebouw en de inboedel. Op deze manier wil de stichting de ruimte geschikter maken voor de georganiseerde activiteiten.

Een andere post van uitgaven zijn de kosten die worden gemaakt met het organiseren van de activiteiten georganiseerd door de stichting. Deze uitgaven bestaan bijvoorbeeld uit vergoedingen voor artiesten of het inkopen van materiaal voor een knutselmiddag.

Ondersteuning van andere sociale en culturele initiatieven doet de stichting Pleyn 68 louter met materiele middelen of de inzet van vrijwilligers. Voorbeeld hiervan is het ter beschikking stellen van een geluidsinstallatie of het helpen schrijven van een aanvraag evenementenvergunning voor een buurtfeest. Het is niet gebruikelijk om deze initiatieven financieel te ondersteunen.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van Stichting Pleyn ’68 ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden of vacatiegeld. Onkosten kunnen in overleg gedeclareerd worden bij de penningmeester. Hiernaast heeft de stichting geen personeel in dienst. Alle werkzaamheden worden dan ook volledig door onbetaalde vrijwilligers gedaan.

Toekomstige activiteiten

Ten eerste wil de stichting de huidige georganiseerde activiteiten blijven organiseren. Hiernaast wil de stichting haar activiteiten uitbreiden met de volgende punten.

Het voornemen van de stichting is om het gebouw vaker beschikbaar te stellen als oefenruimte voor muzikale en culturele activiteiten. Met name als het gebouw vrij is van andere activiteiten. Het beschikbaar stellen van deze oefenruimte dient (financieel) laagdrempelig te blijven.

Op landelijk niveau is de minimum leeftijd voor het kopen van alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. Als gevolg weigeren veel horeca bedrijven binnen de gemeente Alphen aan den Rijn jongeren onder de 18 entree. Om toch iets voor deze jongeren te organiseren op uitgaansgebied heeft de stichting zich voorgenomen om één keer per maand een alcohol loze disco te organiseren.

Door veranderende omstandigheden binnen buurtgemeenschap Groenendijk ziet Stichting Pleyn 68 bedreigingen voor de continuïteit van de organisatie. Om continuïteit van de stichting te waarborgen neemt de stichting zich voor om het gebouw dat nu gehuurd word aan te kopen.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Mark Wanders – Voorzitter
  • Martijn de Bruijn – Voorzitter
  • Samantha Hoogeveen – Penningmeester
  • Jolanda van der Meij – Penningmeester
  • Judith Kraan – Secretaris
  • Lineke Wesselingh – Algemeen bestuurslid
  • Ted de Boer – Algemeen bestuurslid
The Chronograph 911 S/T Heritage comes on a Classic Cognac perforated leather strap made replica rolex submariner date oyster from genuine Porsche vehicle leather (same for the black leather strap).

De leden van het bestuur van Stichting Pleyn ’68 ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden of vacatiegeld. Onkosten kunnen in overleg gedeclareerd worden bij de penningmeester. Hiernaast heeft de stichting geen personeel in dienst. Alle werkzaamheden worden dan ook volledig door onbetaalde vrijwilligers gedaan.

Overzicht van de georganiseerde activiteiten

Activiteiten verslag 2016

Activiteiten verslag 2020-2021

Jaarverslagen

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2015-2016

Jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag 2018-2019

Jaarverslag 2019-2020

Jaarverslag 2020 – 2de helft

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *